woensdag 20 april 2016

Een treinstelcabine in het museum

1970
Een cabine van een treinstel Mat.'46 vormde vele jaren onderdeel van een presentatie, die op gezette tijden werd gegeven door een van de suppoosten van het Spoorwegmuseum.
 
De demonstratie begon met het omhoog laten gaan van de stroomafnemer die op het perron was opgesteld. Daarna ging achter de cabine een spoorwiel draaien. Tot slot kregen de bezoekers een waarschuwing dat de trein ging remmen: met veel lawaai werd het wiel weer tot stilstand gebracht. Achter de cabine stond een grote groene kast, met achter vensters de rijschakelaars en daarboven een raam met een verlichte schematische tekening van de schakeltoestand van de stroomkringen in een tweewagenstel.

Lange tijd is aangenomen dat de kop afkomstig was van het verongelukte treinstel 654. Het ging echter om een kop die jarenlang als reserve op het terrein van de werkplaats Haarlem heeft gestaan. In 1955 werd de cabine opgesteld op de manifestatie E 55 in Rotterdam. De NS had hier een grote stand, waarmee men onder andere nieuw personeel wilde werven. Na de manifestatie verhuisde de cabine naar het Spoorwegmuseum.

1988
Bij een modernisering in 1983 is de kop van Mat.'46 vervangen door een kop van een Sprinter. Naar verluidt gebeurde dat onder druk van NS, die de bestaande opstelling te ouderwets vond. De Sprinterkop is een echte cabine. Ze werd door Talbot gebouwd om machinisten de kans te geven hun zegje te doen over verschillende ergonomische aspecten.

De kop stond eerst bij een nagebouwd perron, waar weleens een bezoeker vanaf viel. Naast de kop stond een als rangeerder verklede etalagepop, hoewel er juist bij de Sprinters geen rangeerder meer nodig was vanwege het automatische wegklappende beschermdeksel. De etalagepop is later door een boze bezoeker vernield.

2003
In de beginjaren werd er op een scherm voor de kop een film gedraaid die het uitzicht van een machinist toonde. Later werd er een simulator gemonteerd, om de cabine interessanter te maken voor de bezoekers.

2016
De Sprintercabine is nog steeds te zien in het museum. De bezoekers kunnen zich vermaken met een machinistensimulator. De wegklappende beschermdeksel is nog aanwezig; bij de echte Sprinters is deze verwijderd. Vuil, sneeuw en ijs neemt men tegenwoordig voor lief. 

Meer over het Spoorwegmuseum
Geen opmerkingen: