vrijdag 28 juni 2019

NVBS Actueel - juni 2019

Centraal in dit nummer staat ingenieur Niek van Omme, al 70 jaar lid van de NVBS, die tientallen jaren bij NS heeft gewerkt en daar boeiend over kan vertellen.

Andere onderwerpen zijn de laatste hogevloertrams in Darmstadt, het recent heropende tram- en autobusmuseum in Antwerpen, een wandeltocht over de Semmering en een spottersreis door Zwitserland.


Verder natuurlijk nieuws over activiteiten van de NVBS en tips over interessante boeken en dvd’s die je kunt kopen of lenen. Uiteraard ontbreken de zoekplaatjes en de rubriek “Toen en ...” ook deze maand niet.

Een abonnement op NVBS Actueel is gratis, ook voor niet-leden. Om je aan te melden en om alle tot nog toe verschenen nummers te lezen kijk op www.nvbs-actueel.com.

Zie ook het overzicht met door mij geschreven artikelen en interviews.
zaterdag 8 juni 2019

NedTrain betaalt 200 euro voor een postzegel

 

In juni 2004 vierde NedTrain het 160-jarig bestaan van de werkplaats Haarlem (sinds 2000 wordt daar de telefoon opgenomen met "NedTrain Refurbishment & Overhaul Haarlem"). Er verscheen bij deze gelegenheid ook een boek: "Honderdzestig jaar vakmanschap in Haarlem".

Door de redactie van dat boek was ik eerder benaderd met de vraag of ik foto's uit mijn collectie ter beschikking wilde stellen. Natuurlijk wilde ik dat, mailde ik terug. Ik hoef er geen geld voor te hebben, maar ik wil natuurlijk te zijner tijd wel graag een presentexemplaar ontvangen. Waarop de redactie van het boek op mijn website enkele foto's uitzocht die ze graag in hoge resolutie van mij ontvingen.

Toen het jubileum naderde, informeerde ik hoe het er voorstond met het boek. Nu, dat was prachtig geworden, mailde men terug, maar er werd ook bij verteld dat het boek alleen aan een aantal directeuren en relaties zou worden overhandigd. Geen presentexemplaar voor de fotograaf - overigens ook geen exemplaren voor het gewone volk op de werkvloer in Haarlem. Prettig bedrijf daar, in Haarlem!

Een brief van mij aan de directie van NedTrain, waarin ik inging op de betekenis van de uitdrukking "afspraak is afspraak", mocht ook niet baten. Wel mocht ik natuurlijk een rekening sturen naar NedTrain. Ik maakte het hele gedoe af op 200 euro, die netjes aan mij werd betaald.

Inmiddels heb ik op de vrije markt natuurlijk toch een exemplaar van het boek te pakken gekregen. Op pagina 57 van dit werkje vond ik een foto van mij van "Jules", althans een deel van de foto, op postzegelformaat. Bij geen enkele foto in het boek staat de naam van een fotograaf vermeld. En eigenlijk vind ik dat ik dit geval wel prettig...

(Opgeschreven in juni 2004, geblogd in juni 2019)

Meer boekbesprekingen op mijn website