donderdag 8 maart 2018

Spoorwoning 52A


Utrecht, 9 september 2012. Ik sta bij woning 52A naast de overweg in de Koningsweg. Treinstel 273 passeert op weg van het Spoorweg­museum naar Lunetten. Omdat er van de andere kant geen trein kan komen, kan ik veilig in het spoor staan. Enkele maanden later, in november 2012, is de spoorlijn hier opgebroken en is de overweg dus verdwenen.


Woning 52A staat er nog steeds. In de voortuin staat een grenspaal uit de Romeinse tijd. Althans: een veel later geplaatste betonnen paal die aangeeft hoever het hier vandaan is naar Trajectum (Utrecht): 1,98 km. en naar Fectio (Vechten): 4,24 km.

Lees meer over spoorwoningen.

maandag 5 maart 2018

Kennisgeving bankoverschrijving

Kantoor van het hoofd
Internationale overdracht
Operatie
Zenith Bank (UK) Ltd
Londen, Verenigd Koninkrijk
en Ierland
Tel: +44 207 592 8409
Fax: +44 704 307 1539

Dringende aandacht Sir / mevrouw

Subj: Kennisgeving bankoverschrijving

Ik ben Dr.P.George Cole, Head International Transfer Operatie Zenith Bank (UK) Ltd United Kingdom.The World Bank Groups is opgericht om fraude en frauduleuze activiteiten over de hele wereld te bestrijden. Deze groep is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de legitimiteit van onbetaalde contract-, overervings- en lottowinnende claims, Dating Scam door bedrijven en particulieren en geeft de betalingsautoriteiten (banken) wereldwijd opdracht om onmiddellijke betaling van geverifieerde claims aan de begunstigden onverwijld uit te voeren.

U wordt wettelijk gecontacteerd met betrekking tot de vrijgave van uw langverwachte fonds. Na een gedetailleerde beoordeling van uw dossier, dat officieel is goedgekeurd door het management van World Bank Swiss (WBS) om de som van US $ 10.500.000,00 M dollar bij te schrijven op uw bankrekening.

Houd er ook rekening mee dat de gouverneur van Zenith Bank (UK) Ltd uw betalingsadvies zal ondertekenen en dat een exemplaar van het advies voor een aantal records naar de Wereldbank in Zwitserland zal worden gestuurd. Ondertussen werden uw informatie en uw volledige contactgegevens ontvangen van onze onderzoeksmanager. Sarah Sarah Collins zal namens u optreden om een 'Geen residentieel goedkeuringsformulier' te verkrijgen voor onmiddellijke vrijgave van uw fonds.

Dit fonds maakte deel uit van de ingediende recente president Saddam Hoessein van het ontdekkingsfonds van Irak bij de Wereldbank van Zwitserland, dat de Zwitserse bank heeft besloten om het royaal te verdelen aan degenen die zijn opgepakt en weinig gelukkige individuen, de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterresthe en de Europese Unie (EU) is het met de Zwitserse bank eens om het fonds te verdelen onder 700 honderdduizend mensen in Amerika, Europa & Azië en Afrika in andere om levens en bedrijven te helpen verbeteren.

Bevestig daarom de onderstaande informatie nauwkeurig, want dit kantoor kan zich niet veroorloven aansprakelijk te worden gesteld voor een verkeerde overdracht van het fonds of de aansprakelijkheid van een fonds dat is bijgeschreven op een onbekend account.

Het enige dat van u wordt verlangd, is het verkrijgen van het formulier voor het inklaren van niet-residentiële woningen om ons in staat te stellen uw account rechtstreeks te financieren door middel van telegrafische overboeking en een kopie van de documenten voor overboeking naar u en uw bank te sturen ter bevestiging.

Houd er rekening mee dat ik de verwerking van uw betaling begonnen ben. Als u onze richtlijnen volgt, wordt uw fonds binnen vijf (5) bankwerkdagen na ontvangst van uw rekening bijgeschreven op uw bankrekening. de dag dat u dit formulier voor de opruiming van niet-residentiële goederen verkrijgt.

Merk op dat het bovenstaande fonds is vrijgemaakt voor terroristische of fraudegerelateerde activiteiten.

U wordt geadviseerd om de volgende zaken opnieuw op te nemen:

VOOR-EN ACHTERNAAM:
VOLLEDIG CONTACTADRES:
TELEFOON- EN FAXNUMMERS:

Hoogachtend,
Dr. P.George Cole
Hoofd, internationale overboeking
Zenith Bank (UK) Ltd