zaterdag 7 april 2012

Nepmail herken je aan spelfouten


Op de laatste pagina van het maandblad Onze Taal staat de rubriek Ruggespraak, met grappige taalfouten en pijnlijke uitglijers. Met enige plaatsvervangende schaamte nam ik kennis van deze misser. Ik doe namelijk iets in de communicatie bij ABN AMRO.

Dit kan toch niet, lieve collega's? En volg ook eens de interne cursus "begrijpelijke taal". Meer taalvraagstukken.


Geen opmerkingen: