donderdag 6 juni 2013

Dichter des Vaderlands

Het is u misschien niet opgevallen, maar sinds 31 januari 2013 hebben we een nieuwe Dichter des Vaderlands. Zij heet Anne Vegter.

Haar voorgangers waren tv-criticus Gerrit Komrij (vanaf 2000), pretdichter Driek van Wissen (vanaf 2005) en Ramsey Nasr (vanaf 2009). Van de laatste herinneren we ons het gesnotter bij het aftreden van Beatrix: die was voor hem een moeder geworden.

Ik vind het verder allemaal prima, zolang het maar niet van mijn belastingcenten wordt betaald. Merkwaardig vond ik de volgende mededeling van de benoemingscommissie. Die noemt haar ‘een uitermate veelzijdig dichter en schrijver wiens maatschappelijk engagement niet nieuw is en met de jaren steeds sterker lijkt te worden’. 

'Wiens'? Terwijl je het over een vrouw hebt? Moet dat niet 'wier' zijn dan? Beetje ouderwets, maar juist hier mag dat wel. Of anders gebruik je 'waarvan'. 

Gemeld, maar natuurlijk niks gehoord. Van die hele Dichter des Vaderlands tot nog toe trouwens ook niet.

www.dichterdesvaderlands.nl


 

 

Geen opmerkingen: